Gizlilik & Kişisel Verilerin KorunmasıVerilerin Korunması
Şirketimiz (Kekova elektrik elektronik iletişim sistemleri dış tic LTD ŞTİ) ve/veya safepoint.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altındadır. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını, hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kanun gereğince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. safepoint.com.tr ye girmiş ya da formları doldurmuşsanız aşağıda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. SafePoint kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen hiçbir bilgiyi sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmediyse hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz. Sitemizde, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, ya da e-posta adresi). Eğer siteye kişisel bilgilerinizi verirseniz, SafePoint bu bilgileri, aşaıda belirtilmiş amaçlara uygun olarak saklayacaktır.

I. Kişisel Verileriniz Nelerdir? Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz açısından kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir; KimlikBilgileri: TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve sair kimlik bilgileri, Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi,abonelik sözleşmesi numarası, abonelikte kullanılan kimlik türü gibi aboneyi tanımlayabileceğimiz kişisel veriler.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak; Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi, Temenni iletimi, Memnuniyet ve sadakatiniz için; ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, Gerekli durumlarda kimlik- iletişim bilgilerinizin teyit edilmesi, Şirketimizin ürünlerinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satın almak niyetiyle bir kayıt oluşturulması, Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması, İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik güvenlik hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, duyurulması gibi pazarlama aktiviteleri, alarm izleme merkezi hizmetlerinin sunumu, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlar haricinde hiçbir kurum ve kuruluşla izniniz olmaksızın paylaşılmayacaktır. Şirketimiz kişisel verilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

- Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
- SafePoint'nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
- Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde


IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, Şirketimiz web sitesi, alarm izleme merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ile elektronik güvenlik hizmeti ve Şirketimizin sair her türlü ürün ve hizmetlerinin yasal çerçeve dahilinde sunulabilmesi amacıyla toplanır.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince; Şirketimize başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar SafePoint'nin sorumluluğunda değildir.
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Kekova Elektrik Elektronik İletişim Sistemleri Dış Tic LTD ŞTİ Darülaceze cad. Ekşioğlu iş merkezi A blok no 36 kat 6 daire 10 Okmeydanı- Şişli İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak yada 08502008050 nolu hattımıza telefon ile iletebilirsiniz.
safe point
Gürsel Mah. Darülaceze Cad. No:36 Ekşioğlu Plaza A Blok D:10 Kağıthane / İstanbul

0850 200 80 50
info@safepoint.com.tr
  • BİZİ TAKİP EDİN
  • facebookinstagramfacebooklinkedinblogger
  • UYGULAMALAR
  • apple storegoogle play
© 2017 safepoint.com.tr Tüm Hakları Saklıdır
Safe Point bir Kekova Elektrik Elektronik İletişim Sistemleri Dış Tic. LTD. ŞTİ. markasıdır
Safepoint Gesider ve Tagider üyesidir
Web sayfası ve reklamlardaki görseller, kullanılacak marka ve modellerle değişiklik gösterebilir.
Design by AuraMedia
gesidertagider
whatsapp destek